Χειρουργική στόματος


  • Εξαγωγή δοντιών

  • Χειρουργική εξαγωγή δοντιού ή ρίζας

  • Εξαγωγή εγκλείστων ή ημιεγκλείστων

  • Χειρουργική αφαίρεση κύστεων και ακρορριζεκτομή

  • Αφαίρεση καλύπτρας