Προσθετική


Κινητή

  • Ολικές οδοντοστοιχίες

  • Μερικές οδοντοστοιχίες

  • Οδοντοστοιχίες με συνδέσμους ακριβείας

  • Επιδιόρθωση οδοντοστοιχιών

  • Νάρθηκες

         ( βρυγμού, αθλητικούς, λεύκανσης )

 

Ακίνητη

  • Στεφάνες (θήκες) μεταλλοκεραμικές ή ζιρκονίου

  • Γέφυρες μεταλλοκεραμικές ή ζιρκονίου

  • Προσωρινές στεφάνες και γέφυρες

  • Αυχενική πορσελάνη