Περιοδοντολογία


  • Αποτρύγωση και στίλβωση δοντιών

  • Υποουλική απόξεση

  • Θεραπεία ουλίτιδας

  • Συντηρητική θεραπεία περιοδοντίτιδας

  • Χειρουργική θεραπεία περιοδοντίτιδας

  • Χειρουργική επιμήκυνση μύλης

  • Επανεξέταση για διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος