Παιδοδοντία


  • Αποτρύγωση

  • Φθορίωση

  • Sealants

         ( επικαλύψεις οπών και σχισμών )

  • Αισθητικές αποκαταστάσεις σπασμένων μόνιμων δοντιών

  • Εμφράξεις δοντιών

  • Εξαγωγές νεογιλών

  • Οδηγίες στοματικής υγιεινής