Ενδοδοντία


  • Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) μονόριζου δοντιού

  • Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) πολύριζου δοντιού

  • Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας