Γενική οδοντιατρική


  • Εξέταση ασθενή

  • Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών

          ( οξεία πολφίτιδα, περιστεφανίτιδα, συρραφή τραύματος )

  • Ανασύσταση κατεστραμμένων δοντιών καθώς και δοντιών που υπέστησαν κάταγμα

  • Εμφράξεις σύνθετης ρητίνης

  • Ενδοστοματικές ακτινογραφίες

  • Οδηγίες στοματικής υγιεινής

  • Χορήγηση πιστοποιητικών μετά από εξέταση