Αισθητική οδοντιατρική


  • Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών

  • Λεύκανση δοντιών με ζωντανό πολφό

  • Όψεις πορσελάνης

  • Στεφάνες – Γέφυρες ζιρκονίου

  • Όψεις σύνθετης ρητίνης

  • Εμφράξεις σύνθετης ρητίνης

  • Αισθητικές εμφράξεις στα πρόσθια δόντια